Rotary klub Subotica Primopredaja predsedničke dužnosti 2011/2012

U restoranu "Majur" održana svečanost primopredaje predsedničke dužnosti za 2011/2012 godinu u Rotary i Rotaract klubovima Subotica. Novi predsednik Rotary kluba Subotica za 2011/2012 godinu je Radovan Cvejić a Rotaract kluba Subotica Dora Sabo Lalić.