Predsednik kluba, Radovan Cvejić, je 26.03.2012. sa članom RC Subotica Marton Laslom, i predstavnicima Rotaract cluba Dorom Sabo Lalić, Đekić Milicom i Bojanom Jurić prisustvovao prijemu RC Szegedin organizovanog u povodu posete predsednika Rotary Internationala. Sastanku su prisustvovali predstavnici regionalnih distrikta iz Rumunije, Moldavije, Češke, Slovačke i Srbije , tj. 49 rotary kluba, sa oko 220 gostiju.