Nikola Obradović, dolazeći District Guverner za 2012/2013 godinu Districtu 2483, 27.03.2012. posetio je naš klub ukratko i predstavio pripremljenu prezentaciju o planu i programu rada u distriktu u toku svoga mandata.